Trochfa’r Tymor | Walrus Dip

Fancy dress is strongly encouraged

Date: 26 December 20 — 26 December 20 | Report this event.

Entrance Price see web site Per person

Join hundreds of others and take a dip in the sea on Boxing Day to raise money for a cause close to your heart, but if you’re not brave enough come along anyway to witness this crazy and spectacular event!
The Walrus Dip was established in 1984, and has run every year since, except on two occasions – one due to an oil spill another when the sea froze over! People of all ages take part for a variety of charities, with most donning fancy dress and colourful Christmas costumes.
Participants and spectators should arrive at the park by 10.30am latest, and be at the starting line by 10.45am (due to tidal conditions there is likely to be a 10-minute walk to the start line from the main entrance to Cefn Sidan sands). – the amount of time you spend in the sea is entirely up to you! The event is supported by the RNLI and Coastguard who will both be on duty throughout the event.
Participation is free and certificates will be handed out to all participants.
Admission to Pembrey Country Park is free.
* The event will only be cancelled in case of extreme weather conditions that would threaten the safety of participants and spectators, or in event of an emergency. Keep an eye on our Facebook and Twitter pages for information on the dayMentrwch i’r oerfel ac ymunwch â ni ar gyfer Trochfa’r Tymor am yr 33ain flwyddyn yn olynol ym Mharc Gwledig Pen-bre.
Ymunwch â channoedd o bobl eraill a mentrwch i’r môr ar Ŵyl San Steffan i godi arian at achos da sy’n agos at eich calon, ond os nad ydych yn ddigon dewr, dewch i weld y digwyddiad gwallgof ac anhygoel hwn!
Sefydlwyd Trochfa’r Tymor ym 1984, ac mae wedi cael ei chynnal bob blwyddyn ers hynny, heblaw ar ddau achlysur – un oherwydd olew yn gollwng i’r môr a’r llall oherwydd bod y môr wedi rhewi! Mae pobl o bob oedran yn cymryd rhan gan gynrychioli amrywiaeth o elusennau, gyda’r mwyafrif mewn gwisg ffansi a gwisgoedd Nadolig lliwgar.
Dylai pawb sy’n cymryd rhan neu’n gwylio gyrraedd y parc erbyn 10.30am ar yr hwyraf, a bod yn barod ar y llinell gychwyn erbyn 10.45am (oherwydd y llanw mae’n debygol y bydd rhaid cerdded am tua 10 munud i’r llinell ddechrau o brif fynedfa traeth Cefn Sidan). – gewch chi benderfynu pa mor hir y byddwch yn aros yn y môr! Mae’r digwyddiad yn cael ei gefnogi gan y RNLI a Gwylwyr y Glannau a fydd ar ddyletswydd drwy gydol y digwyddiad.
Gallwch gymryd rhan am ddim a bydd tystysgrifau’n cael eu rhoi i bawb sy’n cymryd rhan.
Bydd mynediad i Parc Gwledig Pen-bre am ddim.
*Bydd y digwyddiad yn cael ei ganslo os bydd tywydd eithafol a allai beryglu diogelwch cyfranogwyr a gwylwyr, neu be bai argyfwng. Cadwch lygad ar ein tudalennau Facebook a Twitter ar y diwrnod i gael y wybodaeth ddiweddaraf

See less

Additional Information

Event Location: Burry Port SA16 0EJ, UK

Share Event